Kommunala nämnder | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunala nämnder

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Haninge i kommunala nämnder under mandatperioden 2014-2018:

MR beredningen

Sven Granberg

Stadsbyggnadsnämnden

Kennerth Valtersson

Peter Lindefjärd  (ersättare)

Socialnämnden

Magnus Malmberg

Eva Manners  (ersättare)

Äldrenämnden

Eva Karlsson

Hans-Johnny Hedström  (ersättare)

Kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson

Christian Lindefjärd  (ersättare)

Grund- och förskolenämnden

Therese Nilsson

Kim Lindholm  (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden

Catharina Alderskans

Thomas Broberg  (ersättare)