Kommunala nämnder | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunala nämnder

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Haninge i kommunala nämnder under mandatperioden 2014-2018:

MR beredningen

Sven Granberg

 

Stadsbyggnadsnämnden

Kennerth Valtersson

Peter Lindefjärd  (ersättare)

 

Socialnämnden

Magnus Malmberg

Eva Manners  (ersättare)

 

Äldrenämnden

Eva Karlsson

Hans-Johnny Hedström  (ersättare)

Kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson

Christian Lindefjärd  (ersättare)

 

Grund- och förskolenämnden

Kent Svensson

Dennis Askling (ersättare)

 

Kultur- och fritidsnämnden

Thomas Broberg

Lage Öhlund (ersättare)