Sverigedemokraternas förslag till Mål och Budget för 2017 – 2018 | Sverigedemokraterna Haninge

Sverigedemokraternas förslag till Mål och Budget för 2017 – 2018

27/5-16

Sverigedemokraternas förslag till Mål och Budget för 2017 – 2018

SD har efter ett intensivt budgetarbete lämnat in sitt förslag till Mål och Budget för år 2017 – 2018. Samtliga förslag från de olika partierna kommer att behandlas vid ett förlängt kommunfullmäktigemöte måndag 13 juni. Då kommer vi att muntligt föredra vårt förslag samt svara på kritiska frågor från andra partier.

SD:s förslag skiljer sig från övriga partiers eftersom vi har lyft fram det stora flyktingmottagandet under det senaste året samt konsekvenserna för kommunen i allmänhet och för kommunens ekonomi i synnerhet. Bland det som vi speciellt har pekat på är att såväl intäkter (statsbidrag) som kostnader för flyktingmottagandet, inklusive anhörighetsinvandring, bör särredovisas i kommunens planer och redovisning. Detta för att göra, framförallt kostnaderna, synliga och jämförbara.

Bland frågor som vi har lyft fram på skolans område kan nämnas:

  • Konsekvenser för skolan och åtgärder på grund av flyktingmottagandet.
  • Förbud mot politisk och religiösa kläder för personal och elever i skolan. T ex ska inte några slöjor få användas av elever, lärare och övrig personal i skolan.
  • Effektiviserad SFI-undervisning och begränsning av tiden för SFI-studier till 2 år.

Bland andra frågor av större vikt finns förslag på en ytterligare skattesänkning med 15 öre. Avsevärt ökade anslag till äldrenämnden för att förbättra äldrevården. Betydligt ökade anslag för vägunderhåll och då speciellt beläggningsarbeten. Byggande av en ny simhall Västerhaninge. Slutligen vill vi minska anslagen till s k mångkulturella aktiviteter.

Sverigedemokraterna i Haninge