En sorglig dag för Haninge – Nu kan bara folkopinionen rädda Haninge | Sverigedemokraterna Haninge

En sorglig dag för Haninge – Nu kan bara folkopinionen rädda Haninge

2016-11-22

På kommunstyrelsemötet måndagen den 21 november röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna igenom bygget av tillfälliga barackbostäder för 468 migranter på 10 olika platser i Haninge kommun till en kostnad av 35 miljoner kronor. Man godkände också gjorda inköp av 7 villavagnar som redan köpts in innan beslut tagits i kommunstyrelsen. Enda sättet att stoppa detta galna beslut är nu att väljarna i Haninge kontaktar sina politiker och visar vad folkopinionen anser i frågan. Frågan avgörs på kommunfullmäktige i Haninge måndagen den 5 december i kommunhuset. Detta möte är öppet för allmänheten.

På kommunstyrelsemötet fanns förslag från Sverigedemokraterna att säga nej till både fortsatt flyktingmottagande och barackbostäderna. Även Moderaterna kom med liknande förslag. Det är tyvärr uppenbart att trepartialliansen med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna nu kollapsat i den allra viktigaste frågan för Haninges framtid. Att Liberalerna är opålitliga i arbetet för en långsiktigt hållbar migrationspolitik har vi vetat länge, men nu är tyvärr också tydligt att även Kristdemokraterna står för en ohållbar migrationspolitik i Haninge.

Vill man ha en sund, restriktiv och långsiktigt hållbar migrationspolitik i Haninge skall man absolut inte rösta på vare sig Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Dessa partier har nu i samverkan gjort upp om en migrationsöverenskommelse för Haninge kommun, samt även skrivit en gemensam debattartikel kring detta, som innebär att de gemensamt står bakom en fortsatt massinvandring till Haninge. En politik som kommer skapa stora ekonomiska och sociala problem för kommunen i framtiden.

Särskilt tråkigt är de genomskinliga försök till undanflykter som t.ex Kristdemokraterna framför. De säger att de både tar ansvar för migrationen och skapar nya bostäder eftersom de nya barackbostäderna även kan användas av ungdomar. Detta är ett helt orimligt resonemang. Antingen fylls bostäderna av migranter och då blir det inga nya ungdomsbostäder. Eller så flyttar en del av migranterna vidare till det ordinarie bostadsbeståndet och då försvinner lika många vanliga lägenheter som det frigörs nya barackbostäder. Det blir inga nya bostäder till de unga med denna politik. I bästa fall kan de unga få några barackbostäder istället för lika många riktiga bostäder. En lösning som inte gläder många ungdomar utan bara används som en undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt agerande.

Sverigedemokraterna lade fram ett eget förslag på kommunstyrelsen som gick ut på att vi ville stoppa barackbostäderna på 10 olika platser i Haninge för 468 migranter till en kostnad av 35 miljoner kronor samt meddela Migrationsverket att Haninge säger nej till att ta emot fler anvisade flyktingar från dem. Flera andra kommuner har redan gjort detta och det måste ses som ett måttligt regelbrott eftersom det inte finns några som helst straff kopplade till att säga nej till fler migranter. Även staten anser tydligen att det är allvarligare att köra för fort eftersom det åtminstone ger böter.

Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kennerth Valtersson, uppmanar kommuninvånarna att uttrycka sina åsikter i frågan.

Jag är fullständigt övertygad om att vi har väljarna med oss i denna fråga, men vi behöver nu deras hjälp att påverka övriga partier inför kommunfullmäktige den 5 december. Sverigedemokraterna och Moderaterna kan inte ensamma stoppa den ansvarslösa migrationspolitiken på kommunfullmäktige utan behöver hjälp av väljarna för att övertyga resten av fullmäktiges politiker. Går det inte stoppa den fortsatta massinvandringen till Haninge och byggandet av barackbostäder den 5 december så hoppas jag verkligen att väljarna ser till att de båda partierna med en ansvarsfull migrationspolitik får egen majoritet i kommunfullmäktige 2018” 

 

När Sverigedemokraternas förslag röstats ned lämnade vi in en reservation mot beslutet som går att läsa i nedanstående länk:

Reservation från Sverigedemokraterna