Haninge Kommunfullmäktige 8 december 2014 | Sverigedemokraterna Haninge

Haninge Kommunfullmäktige 8 december 2014

Sverigedemokraterna har besatt sina platser i Haninge.

Svenska flaggan2

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från senaste kommunfullmäktigemötet i Haninge

Måndag 8 december genomfördes årets sista kommunfullmäktigemöte i Haninge. Det var ett intressant och spännande möte för Sverigedemokraternas del. Flera viktiga val skulle göras och dessutom skulle beslut om kommunens budget för 2015 – 2016 fattas. In i det sista visste vi inte var vi skulle landa men allt gick bra.

Aktuella val

Beträffande de aktuella valen så valdes SD in i kommunstyrelsen och i samtliga 9-mannanämnder.

SD fick i samtliga dessa både en ordinarie plats och en ersättarplats. De aktuella nämnderna är:

Grund- och förskolenämnden: Lennart Fridlund (ord) och Christian Lindefjärd (ers)

Kultur- och fritidsnämnden: Henrik Svensson (ord) och Eva Manners (ers)

Socialnämnden: Eva Manners (ord) och Jenny Manners (ers)

Stadsbyggnadsnämnden: Kennerth Valtersson (ord) och Peter Lindefjärd (ers)

Äldrenämnden: Eva Karlsson (ord) och Hans-Johnny Hedström (ers)

Till kommunstyrelsen (KS) valdes Kennerth Valtersson (ord) och Jenny Manners (ers).

Kommunens budget

Beträffande kommunens budget för 2015 – 2016 fanns en tidigare under året fastställd budget. På grund av höstens val och en delvis ny sammansättning av kommunfullmäktige måste nytt beslut om budgeten fattas. Det fanns 2 huvudförslag till budget. Det ena var den tidigare majoritetens (i dag M+FP+KD) förslag och det andra var den nya ”majoritetens” (S+MP+C) förslag. Det senare förslaget var ett kostsammare förslag för skattebetalare med en önskelista som innebär ett antal tilläggskostnader och i framtiden troligen ökad kommunalskatt. SD lade inte fram något eget förslag utan röstade på den borgerliga alliansens förslag. Denna röstades dock ner med 30 röster mot 29.

Kennerth Valtersson

Gruppledare SD Haninge