Havererad invandringspolitik i Haninge | Sverigedemokraterna Haninge

Havererad invandringspolitik i Haninge

2016-11-18

Nu drabbas Haninge på riktigt av den havererade invandringspolitiken – Sverigedemokraterna vädjar till den samlade oppositionen att stoppa migrationstvånget

Den senaste veckan har flera förslag lagts fram som visar på hur hårt Haninge drabbas av den havererade massinvandringspolitiken. Kommunledningen har föreslagit att temporära modulbostäder för 368 nyanlända skall byggas till en total kostnad av 35 miljoner kronor. Utöver detta har även förslag lanserats om att låta nyanlända gå före i bostadskön hos Haninge Bostäder. Detta är en vansinnig politik som drabbar kommunens invånare hårt, Den enda hållbara lösningen är en omedelbar paus i mottagandet av migranter i Haninge.

Än är dock inte allt förlorat. Om oppositionen i kommunen samlas till motstånd så går det att mildra de lokala konsekvenserna. Tidigare har det tyvärr sett mörkt ut då bara Sverigedemokraterna haft några realistiska förslag. Den senaste veckan har dock tecken synts på en omprövning av politiken i positiv riktning från Moderaterna. Detta är bra men det räcker inte för att få till stånd en flyktingpaus i kommunen. Hela oppositionen måste stötta en sådan politik för att den skall bli verklighet. Därför vädjar nu Sverigedemokraterna till övriga oppositionspartier att stödja förslaget på kommande kommunstyrelsemöte den 21 november att kommunstyrelsen meddelar Migrationsverket att Haninge inte längre kommer att följa de fördelningstal som regeringen och Migrationsverket tvingar på kommunen.

Detta innebär helt enkelt att Haninge på egen hand avgör hur många migranter kommunen klarar att ta emot och att man vägrar att ta emot fler än detta. För Sverigedemokraterna är läget väldigt klart. Haninge har redan tagit emot mer migranter än vad kommunen klarar utan att kommuninvånarna drabbas negativt. Därför är det vår bestämda uppfattning att Haninge behöver en lång paus från fortsatt mottagande av migranter.

Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kennerth Valtersson, kommenterar:

 

”Det är väldigt positivt att Moderaterna i Haninge nu närmat sig Sverigedemokraternas syn på vad som är en realistisk migrationspolitik i kommunen. En politik som Sverigedemokraterna stått för i många år trots hårda påhopp. Låt oss hoppas att även övriga oppositionspartier nu ansluter sig till denna linje, annars ser det mörkt ut för framtiden.”