Heja Sverige ! | Sverigedemokraterna Haninge

Heja Sverige !

Nationalism,patriotism och rasism.Flaggor

OS i Sotji är nyligen avslutat med medaljregn, 15 stycken totalt,över de svenska idrottsmännen och kvinnorna.
Idrottsintresserade har suttit klistrade vid TV apparaterna och jublat när di svenske lyckats skjuta mål eller tagit guldmedalj i längdskidåkning och alla tycker det är helt normalt att heja på Sverige.
I andra sammanhang är yttringar av stolthet över vårt land och dess invånare och deras prestationer inte på långa vägar så socialt accepterat.
När OS är avslutat händer något med stoltheten över vårt land och dess befolkning-nationalistiska glädjeyttringar över svenska prestationer byter skepnad och blir till rasism som provocerar och kränker en del av befolkningen eftersom det tolkas som ett uttryck för rasism.

Vi reder ut begreppen.

Nationell och nationalism betyder enligt Wikipedia:

Nationalism,från franskans. nationalisme, av ”nation”, ursprungligen från latinets nascor, ”jag föds” är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen,kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen.

Nationalism är nära släkt med partiotism som,enligt samma källa, innebär:

Patriotism (av grekiskans patriotes, ’landsman’), fosterlandskärlek, är ett uttryck för
lojalitet och kärlek till det egna landet eller staten alternativt
en specifik region inom en stat. Patriotism har historiskt syftat på ett förhållningssätt i det enskilda livet, medan nationalism syftat på politiska rörelser.

I praktiken har dock någon sådan sådan skillnad aldrig upprätthållits.
Patriotism har betraktats som ett strikt ideologiskt konservativt begrepp.

De som är uppfyllda av patriotism kallas av andra eller sig själva för patrioter.
En patriot, fosterlandsvän, är en person, som älskar sitt land och ivrigt främjar dess intressen med underordnande av sina egna.
I de politiska striderna har inte sällan ett parti tillägnat sig namnet patrioter,därmed antydande sig såsom det egentligen fosterländska.
Emigranterna i Amerika har förlorat sin ursprungliga nationalism för hemlandet men är patriotiska med sitt nya territorium och lokalpatrioter återfinns på snart varje liten ort i Sverige.

Rasismen  har ett fulare tryne:Tryne besk


Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.
Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra.
Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga ”raser” påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.

Sverigedemokraterna definiera sig i sitt principprogram som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.

Socialkonservatism är en politisk åskådning som utvecklades ur konservatismen i slutet av 1800-talet. Anhängare till socialkonservatismen ansåg att samhället hade ett ansvar för att alla skulle få en dräglig levnadsstandard. Man menade att samhället bland annat skulle ta itu med farliga arbetsmiljöer och sjukdomar.

Under den senare delen av 1800-talet gick de socialkonservativa i riktning mot
att acceptera allmän rösträtt samtidigt som statlig socialpolitik blev en betydande del inom socialkonservatism.
Man syftade till att integrera arbetarna i nationens gemenskap för att motarbeta konflikter och revolution.

Eller enklare uttryck ”Trygghet och tradition”

SD logga

För Sverigedemokraterna Haninge/Nynäshamn
webbredaktören.

Notera att samtliga bilder på sidan är klickbara vilket innebär att de öppnas, i större format, i ett nytt fönster.

 

 jimmie-i-bil