Idrotts och fritidsnämnden har bestämt att lägga ner fritidsgårdarna på Dalarö och Lyckeby ”Vendelsö”. | Sverigedemokraterna Haninge

Idrotts och fritidsnämnden har bestämt att lägga ner fritidsgårdarna på Dalarö och Lyckeby ”Vendelsö”.

Idrotts och fritidsnämnden har bestämt att lägga ner fritidsgårdarna på Dalarö och Lyckeby ”Vendelsö”. Och fler nedläggningar kommer!

Idrotts och fritidsnämndens ordförande, Liberalen Göran Florén agerar åter igen stödhjul åt det socialdemokratiska styret. Hans tondövhet i denna fråga överträffas endast av hans oförmåga att prioritera det som är viktigt för barnen i kommunen. Att Liberalen Göran Florén ofta väljer att prioritera vuxnas fritidsaktiviteter är väl känt, men att så tydligt sätta barnens intressen på undantag är provocerande för oss Sverigedemokrater.

Att som landets första Barnrättskommun, har kommunstyret sagt att tryggheten och barnen ska vara centrala frågor i allt som berör kommunens verksamheter. Vilket nu uppenbart visar sig vara plakatpolitik och tomma ord.

Att så tydligt sätta ut områden där vänsterliberala idéer inte är de förhärskande, känns som en bestraffning för att man röstat ”fel”.

Vi Sverigedemokrater motsätter oss bestämt beslutet, att lägga ner dessa fritidsgårdar. Det är också bestämt  att år 2021 ska även fritidsgårdarna i Vendelsömalm och Tungelsta läggas ner, något som vi Sverigedemokrater ställer oss starkt kritiska till. Det måste finnas andra sätt att få kommunens finanser att gå ihop än att spara på barnen.
Idrotts och fritidsnämndens möten har under ordförande Liberalen Göran Florén, förvandlats till något som i många stycken påminner om en parodi, som i allt väsentligt liknar SVT:s humorprogram ”Starke man”.

Vid nämndmötet då ovanstående dumheter beslutades, protesterade Sverigedemokraternas ledamot Tomas Broberg genom att reservera sig mot beslutet och yrkade på avslag. Denna protest mottogs av den Liberale nämndordförande Göran Florén med orden ”–Jag är inte förvånad” samtidigt som Göran Florén valde att inte ”vilket är brukligt” säga till nämndsekreteraren att notera Sverigedemokraternas reservation. Ett typiskt agerande ”av modellen härskarteknik” från Liberalen Göran Florén, när vi Sverigedemokrater försöker agera för kommuninnevånarnas bästa.

Rädda Haninge från Liberalernas nämndordförande Göran Florén!

Christian Lindefjärd

Gruppledare Sverigedemokraterna i Haninge.