Inlämnad reservation till kommunstyrelsen gällande planerat flyktingboende i Vendelsömalm | Sverigedemokraterna Haninge

Inlämnad reservation till kommunstyrelsen gällande planerat flyktingboende i Vendelsömalm

Reservation mot beslut i KS 2017-04-24, punkt 97, ”Inhyrning av bostäder på Vendelsömalmsvägen/Lisebergsvägen i Vendelsömalm”

Vid KS-mötet 2017-04-24 beslutades att kommunen ska hyra 21 lägenheter i det planerade flyktingboendet vid korsningen mellan Vendelsömalmsvägen och Lisebergsvägen i Vendelsömalm. SD har hela tiden varit emot byggande av nya flyktingbostäder i Haninge och vi röstade därför emot detta beslut. Förslaget gick igenom och beslutades. Därför reserverar SD sig mot detta beslut som är dåligt för alla boende i området och sker mot de boendes vilja.

 

Hela reservationen går att läsa i nedanstående länk:

Reservation KS 2017-04-24 flyktingboende II