Kommunfullmäktige och nämnder | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunfullmäktige och nämnder

Haninge kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 35 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 11 ordinarie- och 6 ersättarplatser.

Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och mnder samt länkar till protokoll på Haninge kommuns webbplats f.r.o.m. den 15/10 2018

Kommunfullmäktige (KF)

 • Våra Frågor (videoklipp)
 • Våra Interpellationer (dokument)
 • Våra Motioner (dokument)
 • Våra Reservationer (dokument)

Protokoll 2018

Valberedningen KF (VB)

 • (dokument)

Kommunstyrelsen (KS)

Protokoll 2018

Grund- och förskolenämnd (GFN)

Protokoll 2018

Gymnasie- och vuxenutbildning (GVN)

Protokoll 2018

Kultur- och fritid (KoFN)

Protokoll 2018

Socialnämnd (SN)

 • (dokument)

Stadsbygnadsnämnd (SN)

 • (dokument)

Valnämnd (VN)

Protokoll 2018

Äldrenämnd (ÄN)

 • (dokument)
 • Utbildningschef tvingades bort på grund av…

  Ovanstående artikel är uppdaterad, läs del (1)… Utbildningschef tvingades bort på grund av att han utreder dåligt ledarskap och arbetsmiljöproblem. Precis som vi Sverigedemokrater...

  Mer info
 • Haninge kommuns utbildningschef får sluta

  Haninge kommuns utbildningschef får sluta Mats Öhlin, utbildningschef i Haninge kommun, har fått lämna sitt jobb under mycket oklara omständigheter. Sverigedemokraterna har både undrat...

  Mer info
 • Otrygghet och bilbränder!

  Nu får det vara nog med otrygghet och bilbränder! Nu måste Haningebornas otrygghet tas på allvar. Kraftfulla åtgärder behöver omedelbart vidtas mot bilbränder och...

  Mer info