Följ vårat arbete i Haninge kommun | Sverigedemokraterna Haninge

Följ vårat arbete i Haninge kommun

FÖLJ VÅRAT ARBETE I HANINGE KOMMUN

Vad är en motion: En motion är ett förslag till beslut som väcks av en ledamot avden valda och beslutande församlingen som i detta fall Haninges kommunfullmäktige eller nämnder
INLÄMNAD
TILL KF
BEHANDLAD
I KF
 INLÄMNAD AV
2018-12-10  Eva Karlsson (SD)
SD motion om motionssubvention för 73+
2018-12-10  Christian Lindefjärd (SD)
SD motion om att inrätta e-sport center i Haninge
2018-12-10  Christian Lindefjärd (SD)
SD motion om att polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder
2018-12-10  Christian Lindefjärd (SD)
SD motion avseende intern återbrukswebbplats för Haninge kommun
2018-12-10  Christian Lindefjärd (SD)
SD motion avseende permanent evakueringsbyggnad
2018-12-10  Christian Lindefjärd (SD)
SD motion om att utöka antalet ledamöter i KF
Vad är en fråga?:En fråga besvaras av mottagaren av frågeställningen och kan varaordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, kommunalråd eller till annanhel- eller  deltidsengagerad förtroendevald vars ansvarsområde har fastställtsav  kommunfullmäktige
INLÄMNAD
TILL KF
BEHANDLAD
I KF
 FRÅGA STÄLLD AV
2018-11-05 2019-11-05  Christian Lindefjärd (SD)
 Fråga när kommer Haninge kommunfullmäktige att utöka antal ledamöter från 61…
2018-11-05 2018-11-05  Lage Öhlund (SD)
 Fråga när kommer det att gå och följa WebbTV sändningar i realtid från…
2018-11-05 2018-11-05  Hans-Johnny Hedström (SD)
 Fråga när kommer Haninge kommun att säga upp hyresavtal och återställa marken…