Kommunala uppdrag | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunala uppdrag

Vi nedan, representerar Sverigedemokraterna i Haninge kommunfullmäktige, nämnder och bolag under mandatperioden 2019-2022 vilka valdes vid Kf den 10/12 och gäller f.r.o.m. den 1/1 2019

Haninge kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 35 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 11 ordinarie- och 6 ersättarplatser.

Ordförande
Christian Lindefjärd

Ordförande

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsen (KS)
Haninge kommun Holding AB
Storstockholm ( tidigare Kommunförbundet Stockholms Län )

Ersättare:

Valberedning (KF)

Kontakt:

Eva Karlsson

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Äldrenämnden (ÄN)

Ersättare:

Storstockholm ( tidigare Kommunförbundet Stockholms Län )

Kontakt:

Kennerth Valtersson

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Kommunstyrelsen (KS)

Kontakt:

Yvonne Forsberg

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Kontakt:

e-post

Peter Lindefjärd

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)

Ersättare:

Kontakt:

Kent Svensson

Ordinarie ledamot:

Grund- och förskolenämnden (GFN)
Kommunfullmäktige (KF)
  Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Ersättare:

   Kommunstyrelsen (KS)

Kontakt:

Kjell Brolin

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Socialnämnden (SN)

Kontakt:

Peter Ternström

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden (NAN)

Kontakt:

Andreas Hagman

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Kontakt:

Annmarie Nyzell

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

1:a ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt:

Göran Boström

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

2:a ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt:

Sven Granberg

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

3:e ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt:

Sixten Magnusson

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

4:e ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt:

Mikaela Andersson

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

5:e ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt:

Therese Nilsson

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

6:e ersättare Kommunfullmäktige (KF)

Kontakt: