Kommunala uppdrag | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunala uppdrag

Vi nedan, representerar Sverigedemokraterna i Haninge kommunfullmäktige, nämnder och bolag under mandatperioden 2019-2022 vilka valdes vid Kf den 10/12 och gäller f.r.o.m. den 1/1 2019

Haninge kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 35 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 11 ordinarie- och 6 ersättarplatser.

Ordförande
Christian Lindefjärd

Gruppledare

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsen (KS)
Haninge kommun Holding AB
Storstockholm ( tidigare Kommunförbundet Stockholms Län )

Ersättare:

Valberedning (KF)

Kontakt:

Vice Ordförande
Dennis Askling

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Kultur- och Demokratinämnden (KDN)

Ersättare:

Kommunstyrelsen (KS)

Kontakt:

Eva Karlsson

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Äldrenämnden (ÄN)

Ersättare:

Storstockholm ( tidigare Kommunförbundet Stockholms Län )

Kontakt:

Kennerth Valtersson

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Kommunstyrelsen (KS)

Kontakt:

Magnus Malmberg

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden (NAN)

Ersättare:

Stadsbyggnadsnämnden (SN)

Kontakt:

Yvonne Forsberg

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Kontakt:

e-post

Thomas Broberg

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Idrotts- och Fritidsnämnden (IFN)

Ersättare:

Kontakt:

2:e Vice Ordförande

Kassör
Margareta Brunner

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)

Ersättare:

Grund- och förskolenämnden (GFN)

Kontakt:

Peter Lindefjärd

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)

Ersättare:

Kontakt:

Hans-Johnny Hedström

Ordinarie ledamot:

Kommunfullmäktige (KF)
Valnämnden (VN)

Ersättare:

Kontakt:

Bosse Gaimer

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 1:e ersättare

Kontakt:

Kent Svensson

Ordinarie ledamot:

Grund- och förskolenämnden (GFN)

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 2:e ersättare
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Kontakt:

Erika Olofsson

Ordinarie ledamot:

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (GVN)

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 3:e ersättare

Kontakt:

e-post

Kjell Brolin

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 4:e ersättare
Socialnämnden (SN)

Kontakt:

Peter Ternström

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 5:e ersättare
Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden (NAN)

Kontakt:

Andreas Hagman

Ordinarie ledamot:

Ersättare:

Kommunfullmäktige (KF), 6:e ersättare

Kontakt: