Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunföreningsstyrelse

Vår styrelse

SD Haninges styrelse arbetar med att på olika sätt organisera den ideella föreningens verksamhet. Det kan handla om utbildningar för våra företrädare, hantera föreningens ekonomi samt anordna medlemsaktiviteter som till exempelt vårt omtyckta medlemscafé som är på onsdagar kl 18.00- ca 21.00.

Du som medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsens ledamöter och inkomma med idéer på gemensamma aktiviteter som du vill se att vi anordnar. Vi finns här för dig.

Styrelsen för Sverigedemokraterna Haninge 2017 består utav följande ledamöter

Christian Lindefjärd  Ordförande

Kennerth Valtersson  Gruppledare och vice ordförande

Eva Manners  Ledamot

Yvonne Forsberg  Ledamot

Catharina Alderskans  Ledamot

Eva Karlsson  Ledamot

Dennis Askling  Ledamot

 

Therese Nilsson  Suppleant

Magnus Malmberg  Suppleant

Sven Granberg  Suppleant

Emil Fredin  Suppleant