Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunföreningsstyrelse

SD Haninges styrelse arbetar med att på olika sätt organisera den ideella föreningens verksamhet. Det kan handla om utbildningar för våra företrädare, hantera föreningens ekonomi samt anordna medlemsaktiviteter.

Du som medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsens ledamöter och inkomma med idéer på gemensamma aktiviteter som du vill se att vi anordnar. Vi finns här för dig.

 

Styrelsen för Sverigedemokraterna Haninge 2020 består utav följande ledamöter

 

Ordförande: Christian Lindefjärd
Vice ordförande: Kent Svensson
Ledamot: Kennerth Valtersson
Ledamot: Yvonne Forsberg
Ledamot : Eva Karlsson