Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunföreningsstyrelse

SD Haninges styrelse arbetar med att på olika sätt organisera den ideella föreningens verksamhet. Det kan handla om utbildningar för våra företrädare, hantera föreningens ekonomi samt anordna medlemsaktiviteter som till exempelt vårt omtyckta medlemscafé som är på onsdagar kl 18.00- ca 21.00.

Du som medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsens ledamöter och inkomma med idéer på gemensamma aktiviteter som du vill se att vi anordnar. Vi finns här för dig.

Styrelsen för Sverigedemokraterna Haninge 2019 består utav följande ledamöter

 

Ordförande: Christian Lindefjärd
Vice ordförande: Dennis Askling
2:e Vice ordförande: Margareta Brunner
Ledamot: Kennerth Valtersson
Ledamot: Magnus Malmberg
Ledamot: Yvonne Forsberg
Ledamot : Eva Karlsson
Ledamot: Kent Svensson
Ledamot: Thomas Broberg
Suppleant 1: Bosse Gaimer
Suppleant 2: Hans-Johnny Hedström
Suppleant 3: Erika Olofsson