Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Haninge

Kommunfullmäktige

Vi representerar Sverigedemokraterna i Haninge kommunfullmäktige mandatperioden 2014 – 2018

Haninge kommunfullmäktige har 59 ledamöter och 35 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 6 ordinarie- och 3 ersättarplatser.

 

Ordinarie ledamöter

Kennerth Valtersson

Christian Lindefjärd

Eva Manners

Dennis Askling

Yvonne Forsberg

Bernt Strömberg

 

Ersättare

Eva Karlsson

Per Hugo Westman