Mobbning inom Haninge kommun | Sverigedemokraterna Haninge

Mobbning inom Haninge kommun

Den röd/gröna kommunledningen vill inrätta en hållbarhetsberedning under kommunfullmäktige och beslut om detta kommer att fattas på kommunfullmäktigemötet den 15 februari. Underlaget för detta beslut har tagits fram efter ett gruppledarmöte mellan kommunledningen samt M, KD och L där detta gjordes upp.

Sverigedemokraterna har inte varit informerade om detta och vi har heller inte varit inbjudna till detta möte varför vi inte har kunnat påverka förslaget. Vi ställs därför nu inför fullbordat faktum. Det har även beslutats att beredningen ska bestå av åtta ledamöter varav ingen från SD.

Frågan kom upp på kommunstyrelsens möte 1 februari där vi på det skarpaste protesterade över att SD inte bjudits in till överläggningarna. Vi lämnade också in ett särskilt yttrande där vi protesterade mot handläggningen och krävde att detta inte skulle få upprepas. Krävde också att SD ska ha en ledamot i den kommande beredningen.

Vi har senare förstått att det finns krafter, främst inom kommunledningen, som inte vill ha med SD i sådana organ trots att SD är det 3:e största partiet i kommunfullmäktige. Vi anser att detta är helt förkastligt och att det handlar om ren mobbning.

 

För Sverigedemokraterna

Christian Lindefjärd                              Kennerth Valtersson

Ordförande SD Haninge                       Gruppledare för SD i KF