Nu är det dags att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge | Sverigedemokraterna Haninge

Nu är det dags att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge

SD har länge krävt ett förbud mot det organiserade tiggeriet. Detta har varit svårt eftersom olika domstolar hävdat att ett tiggeriförbud är olagligt. Nu har dock högsta förvaltningsdomstolen äntligen slagit fast att det är tillåtet med ett tiggeriförbud på särskilt utpekade platser.

Tack vare detta positiva beslut är det nu dags för Haninge kommun att införa ett lokalt tiggeriförbud så snabbt som möjligt. En majoritet av Haninges medborgare är också positiva till detta. Bakom tiggeriet döljer sig en organiserad människohandel med kriminalitet och misär. Runt tiggeriet dyker det också upp tillfälliga bosättningar med nedskräpning och sanitära problem i naturen. Bosättningar som också orsakar markägarna svåra problem. Lokalt har vi haft problem med detta vid dricksvattentäkten vid Hanveden. Dessutom orsakar tiggeriet störningar och olägenheter för enskilda näringsidkare då konsumenter drar sig för att utsättas för tiggeriet.

Det ska inte vara Sveriges eller Haninges problem att lösa sociala problem i främst Rumänien och Bulgarien. Det är en fråga som ska drivas inom EU.

Det är viktigt att kommunen tar fram lämpliga platser att ha ett tiggeriförbud på t.ex. vid centrum, butiker eller stationer. I detta arbete bör man ta hjälp av exempelvis lokala butiksägare för att få underlag om tiggeriet skadar deras verksamhet. Bryter någon mot förbudet skall detta omedelbart anmälas till polisen.

Nu måste tiden vara förbi då det finns tiggare utanför nästintill varje butik i kommunen. Kunderna skall inte behöva höra HEJ HEJ överallt i Haninge. Nu är det dags att det blir ordning i vårt vackra Haninge igen.

Självklart har Sverigedemokraterna i Haninge redan lämnat in en motion om detta.