Öka tryggheten i Haninge – inför kommunala ordningsvakter! | Sverigedemokraterna Haninge

Öka tryggheten i Haninge – inför kommunala ordningsvakter!

Öka tryggheten i Haninge – inför kommunala ordningsvakter!

Otryggheten i samhället är stor. Bilbränder, rån mot barn, sprängningar, skjutningar, våldtäkter mm ökar. Kvinnor vågar inte röra sig fritt efter att det mörknat. Många är oroliga för att röra sig ute i samhället, eller så oroar de sig för att nära och kära skall råka illa ut. Detta gäller både i landet i stort, men självfallet även i Haninge.

Så kan vi inte ha det! Invånarna måste kunna känna sig trygga i sin vardag. Att skapa ett tryggt samhälle är en av politikernas absolut viktigaste uppgifter.

På senare tid har otryggheten vuxit fram som en av de absolut viktigaste politiska frågorna för väljarna. Detta har resulterat i att de politiska partierna numera pratar mycket om otryggheten i samhället. Tyvärr är det mycket mer prat än skarpa förslag. Dessutom finns det faktiskt fortfarande naiva politiker som inte tar medborgarnas befogade oro över otryggheten och brottsligheten på allvar.

Sverigedemokraterna har däremot ständigt stått till 100 procent på medborgarnas sida mot den växande otryggheten och brottsligheten. Vi lägger också ständigt skarpa förslag på hur tryggheten kan öka och brottsligheten bekämpas.

Lokalt i Haninge finns nu en Trygghetskommission där samtliga partier i kommunfullmäktige ingår. Det är förvisso ett bra initiativ som ger en bra översikt över hur trygghetsarbetet och trygghetsläget är i kommunen, men tyvärr kommer den inte leda till någon ökad trygghet i Haninge eftersom den inte syftar till att komma med några skarpa förslag på åtgärder.

Detta vill SD Haninge råda bot på. Vi jobbar ständigt med nya skarpa idéer och förslag på hur tryggheten kan öka i kommunen. Ett sådant förslag är att Haninge inrättar en styrka med kommunala ordningsvakter i kommunen. Vi har nu lagt en motion till kommunfullmäktige om att skaffa kommunala ordningsvakter.

Polisen har sagt att man är också är positiv till detta förslag. I Stockholm stad bygger man idag upp en styrka på 100 kommunala ordningsvakter. Även om vi inte kommer kunna ha samma antal som Stockholm så är vi övertygade om att ett antal kommunalt verksamma ordningsvakter kraftigt kommer öka tryggheten i Haninge.

Dessa ordningsvakter kan antingen läggas ut på entreprenad eller anställas direkt av kommunen, som exempelvis i Staffanstorp. Staffanstorp har god erfarenhet av sin relativt stora, i förhållande till befolkningen, kommunalt anställda bevakningsstyrka. Ett förslag till Trygghetskommissionen är att den för inspiration åker till Staffanstorp på studiebesök.

Haninge har tillräckliga resurser för att genomföra detta förslag. Att öka tryggheten är en av kommunens högst prioriterade uppgifter och måste få de resurser som krävs. Trygghet är viktigare än byråkrati, precis som att ordningsvakter är viktigare än byråkrater.

Öka tryggheten i Haninge – anställ kommunala ordningsvakter!