Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 160

SD Haninge

Ordförande
Christian Lindefjärd

 • Mångkulturellt bokslut

  Av jenny.manners den 9 december, 2008
  0
  0

  Vid kommunfullmäktiges möte den 8 december behandlas vår motion om ett
  ”mångkulturellt bokslut” dvs vad invandringen kostar kommunen. Det här är
  något som väcker starka känslor, omgående kallas vi rasister m.m. Vi upp-
  manas att skämmas.I svaret betonas ”omöjligheten/olämpligheten att defini-
  era kostnader och intäkter ur ett samhällsperspektiv för enskilda personer
  eller grupper”! Detta tycks dock inte vara fallet angående den motion där
  två timmars ledsagartid föreslås för våra äldre, där har man mycket noga
  räknat ut vad detta skulle kosta.