Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 170

SD Haninge

Ordförande i SD Haninge

samt gruppledare i kommunfullmäktige.

Christian Lindefjärd

 • Rädda den svenska sommarhagen!

  Av jenny.manners den 8 mars, 2009
  0
  0

  Återigen fattas beslut i EU som väcker frågor. De svenska traditionella
  betesmarkerna innehåller en varierande växtlighet i form av buskar och träd. Svenska ek-dungar, hasselsnår, björkdungar och enebuskar har länge
  retat byråkraterna i EU, de anser nämligen att alla europeiska betesmarker
  ska se likadana ut.
  Den svenska regeringen har kapitulerat inför hot om dryga böter om inte EU:s krav följs. Om svenska bönder inte följer dessa regler hotas de med
  att gå miste om sina bidrag.
  Kraven är att de skövlar den mark som de vårdat i generationer.
  Därmed hotas också ett unikt och artrikt svenskt kulturlandskap med rötter
  ned i bronsåldern.
  I Sverigedemokraterna har vi nu beslutat att inte låta detta ske och gör nu
  gemensam sak med Lantbrukarnas Riksförbund och andra organisationer.
  Kampanjen handlar om att samla så många namnunderskrifter som möjligt för
  att stoppa skövlandet av vårt land!