SD Haninge

Sverigedemokraterna Haninge

SDHaningelogga

IMG_1583-203x3002

Christian Lindefjärd

Ordförande SD Haninge, ledamot i kommunfullmäktige, ersätttare i kommunstyrelsen.

 • Havererad invandringspolitik i Haninge

  Av catharinaalderskans den 18 november, 2016
  0

  2016-11-18

  Nu drabbas Haninge på riktigt av den havererade invandringspolitiken – Sverigedemokraterna vädjar till den samlade oppositionen att stoppa migrationstvånget

  Den senaste veckan har flera förslag lagts fram som visar på hur hårt Haninge drabbas av den havererade massinvandringspolitiken. Kommunledningen har föreslagit att temporära modulbostäder för 368 nyanlända skall byggas till en total kostnad av 35 miljoner kronor. Utöver detta har även förslag lanserats om att låta nyanlända gå före i bostadskön hos Haninge Bostäder. Detta är en vansinnig politik som drabbar kommunens invånare hårt, Den enda hållbara lösningen är en omedelbar paus i mottagandet av migranter i Haninge.

  Än är dock inte allt förlorat. Om oppositionen i kommunen samlas till motstånd så går det att mildra de lokala konsekvenserna. Tidigare har det tyvärr sett mörkt ut då bara Sverigedemokraterna haft några realistiska förslag. Den senaste veckan har dock tecken synts på en omprövning av politiken i positiv riktning från Moderaterna. Detta är bra men det räcker inte för att få till stånd en flyktingpaus i kommunen. Hela oppositionen måste stötta en sådan politik för att den skall bli verklighet. Därför vädjar nu Sverigedemokraterna till övriga oppositionspartier att stödja förslaget på kommande kommunstyrelsemöte den 21 november att kommunstyrelsen meddelar Migrationsverket att Haninge inte längre kommer att följa de fördelningstal som regeringen och Migrationsverket tvingar på kommunen.

  Detta innebär helt enkelt att Haninge på egen hand avgör hur många migranter kommunen klarar att ta emot och att man vägrar att ta emot fler än detta. För Sverigedemokraterna är läget väldigt klart. Haninge har redan tagit emot mer migranter än vad kommunen klarar utan att kommuninvånarna drabbas negativt. Därför är det vår bestämda uppfattning att Haninge behöver en lång paus från fortsatt mottagande av migranter.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kennerth Valtersson, kommenterar:

   

  ”Det är väldigt positivt att Moderaterna i Haninge nu närmat sig Sverigedemokraternas syn på vad som är en realistisk migrationspolitik i kommunen. En politik som Sverigedemokraterna stått för i många år trots hårda påhopp. Låt oss hoppas att även övriga oppositionspartier nu ansluter sig till denna linje, annars ser det mörkt ut för framtiden.”

 • Samarbetskoalitionen i Haninge kommun kräver förtur till lägenheter till förmån för nyanlända

  Av catharinaalderskans den 14 november, 2016
  0
  I demokratins sanna anda..
  Nu vill samarbetskoalitionen i Haninge kommun (S,C+MP) ta lediga lägenheter före de som redan står i kö, och har stått i kö väldigt länge till förmån för nyanlända.
  En textrad ur brevet – ”Jag hemställer nu att styrelsen snabbt ser över möjligheten”..
  Hemställa betyder även; kräva, begära, göra anspråk på.
  Ur brevet till Haninge Bostäders styrelse från kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) 2016-11-01;
  ”Det pågår ett intensivt arbete inom kommunen för att anskaffa de bostäder som behövs för ovanstående ändamål. Flera alternativ kommer nyttjas, allt ifrån att kommunen ställer om vissa lägenheter som finns inom Tornbergets bestånd, blockförhyrning av rum som på sikt ska nyttjas för vård och omsorgsboende, till att även intressera till exempel villaägare för att hyra ut lediga rum. Nybyggnation med en blandning av bostäder för ungdomar och nyanlända kan också bli aktuellt. Kommunen kan redan nu konstatera att alternativen ovan sannolikt inte kommer att räcka till.
  Därför vänder vi oss till de större hyresvärdarna i kommunen. Med detta vill jag därför väcka frågan om hur Haninge Bostäder AB kan bidra. Bolaget har fastställt regler för förmedling av ledigblivna lägenheter. Jag hemställer nu att styrelsen snabbt ser över möjligheten att under en begränsad tid, förslagsvis fram till våren 2018, införa tillfälliga förmedlingsregler som innebär att en skälig del av de ledigblivna lägenheterna kan användas för den inledningsvis nämnda kategorin bostadsbehövande, för vilka staten som nämnts har ålagt kommunen att ordna bostad.”
  ”Tillfälliga förmedlingsregler kan givetvis utformas på olika sätt. Jag föreslår att bolaget vänder sig till kommundirektören för en diskussion om lämpliga alternativ.”
  I länken nedan kan ni läsa hela brevet.

  Samarbetskoalitionen-2-e1478865240621-770x539

  Kommunalrådet Annika Hjerling (MP), kommunstyrelsens ordf. Meeri Wasberg, Kommunalrådet Petri Salonen (C)

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Motion rörande behovet av att avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall

  Av catharinaalderskans den 22 september, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Haninge har tidigare drivit frågan rörande kvinnosim i Torvalla simhall.

  Dels genom en inlämnad skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-24. Men också i ett debattinlägg i Mitt i Haninge 2016-03-29, samt att vår gruppledare Kennerth Valtersson debatterade frågan i kommunfullmäktige 2016-05-16.

  Nu har vi även lämnat in en motion i frågan som går att läsa i länken nedan.

  Motion gällande kvinnosim/separata badtider

   

 • Skrota byggplanerna på Ribby förskolas gård helt och hållet

  Av catharinaalderskans den 22 september, 2016
  0

  En av sommarens viktigaste frågor som rört upp känslorna i Haninge är kommunens planerade byggnation av 25 bostäder på Ribby förskolas gård i Västerhaninge. Från början var det tänkt att byggandet skulle starta under sommaren, sedan senarelades bygget till hösten och i dagsläget säger planeringen att det skall bli av efter nyår.

  Sverigedemokraterna har redan från början varit emot dessa planer och gläds nu åt att övriga oppositionspartier och även Rättvisepartiet Socialisterna under sommaren insett det befängda i att förstöra barnens skolgård för att bygga bostäder i ett kombinerat boende för nyanlända och LSS-omsorgstagare.

  Kommunledningen hävdar att detaljplanen sedan 2005 anger att ett boende skall byggas på en del av det som idag utgör skolgård vid Ribby förskola. Det har bara dragit ut på tiden att komma igång med detta bygge. Under tiden har förskolan etablerats på platsen och använt hela gården som skolgård. Nu ville kommunen hastigt och lustigt plötsligt genomföra bygget i enlighet med en mer än 10 år gammal detaljplan som legat i träda.

  Protesterna blev omfattande från föräldrarna vid Ribby förskola, som på ett föredömligt sätt engagerade sig i sitt närområde. Skolledningen genomförde också en noggrann barnkonsekvensutredning som visade på riskerna med en nybyggnation. En sådan barnkonsekvensutredning skulle självfallet kommunledningen själva ha gjort. Hade man gjort en seriös sådan hade sedan byggplanerna hamnat i papperskorgen.

  Planerna på att anlägga en ny mindre skolgård på ett angränsande område visade sig ta längre tid än planerat. Eftersom detta var en förutsättning för bygget på den nuvarande skolgården sköts hela processen upp. Ett annat argument var att kommunen ville få mer tid för samråd med de drabbade.

  Sverigedemokraterna i Haninge anser att hela processen präglats av toppstyre och en helt undermålig kommunikation med de drabbade; särskilt Ribby förskola, eleverna och deras föräldrar. Kommunledningen underskattade också helt föräldrarnas oro för sina barns trygghet. Föräldragruppens protester hjälpte helt säkert till att skjuta upp bygget till efter nyår. Men att skjuta upp bygget är bara en tillfällig lösning. En permanent lösning är att kommunledningen snarast erkänner sitt misstag och stoppar byggplanerna. Sedan får man ändra detaljplanen över skolgården så att den kan behållas som skolgård.

  Skälen till att Sverigedemokraterna är bestämda motståndare till en nybyggnation av 25 bostäder är följande.

  Först och främst så tänker vi på barnperspektivet. Barnens bästa måste få gå före andra hänsyn. Det finns annan mark i kommunen att bygga på, men Ribby förskola har bara en skolgård. Det är också olämligt att bygga, särskilt ett LSS-boende, mitt på en skolgård. Mer argument i sak finns i Ribby förskolas egen barnkonsekvensanalys .

  Ett annat argument mot bygget är att den alternativa skolgården kommer att bryta mot detaljplanen. Platsen som den är tänkt att anläggas på klassas som kulturpark och är öppen för allmänheten. En skolgård är inte alls öppen för allmänheten på samma sätt. Om detaljplanen skall ändras för den nya skolgården kan den lika gärna ändras så att den gamla skolgården blir kvar.

  Sist men inte minst så anser vi i Sverigedemokraterna i Haninge att en bra medborgardialog är otroligt viktig. Nu verkar tyvärr kommunen ofta försöka smita undan från detta för att slippa konfronteras av missnöjda medborgare. Bara detta gör att processen borde tas om. Nu anser vi dock att barnperspektivet är så starkt att hela projektet borde begravas redan idag.

  Sverigedemokraterna i Haninge uppmanar därför kommunledningen att omedelbart avbryta byggplanerna på Ribby förskolas gård! Låt barnen behålla sin skolgård och ge personalen vid förskolan arbetsro!