Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 29

SD Haninge

Sverigedemokraterna Haninge

SDHaningelogga

Christian Lindefjärd

Ordförande SD Haninge, ledamot i kommunfullmäktige, ersätttare i kommunstyrelsen.

 • Haningedagen

  Av jenny.manners den 3 oktober, 2009
  0
  0

  IMG_1550_resize

  Haningedagen
  Haningedagen 12 september var mycket lyckad, många samlades vid SD:s stånd för att prata och ta del av partiets information. SD:s tablettaskar gick förstås hem bland barnen men även bland en del föräldrar. Det var en dag med vackert väder och detta bidrog säkert till att Haningedagen detta år var så pass välbesökt.

 • Tack alla ni som röstat på oss !

  Av jenny.manners den 9 augusti, 2009
  0
  0

  Tack alla ni i Haninge kommun som röstade på SD i EU-valet.

  Andelen i Haninge som röstade på SD var 2,69% vilket kan jämföras med EU-valet 2004 då partiet fick 0,77%. Antalet personer som nu röstade på SD var 605, vilket kan jämföras med valet 2004 då 129 personer i Haninge kommun röstade på SD.

 • Rädda den svenska sommarhagen!

  Av jenny.manners den 8 mars, 2009
  0
  0

  Återigen fattas beslut i EU som väcker frågor. De svenska traditionella
  betesmarkerna innehåller en varierande växtlighet i form av buskar och träd. Svenska ek-dungar, hasselsnår, björkdungar och enebuskar har länge
  retat byråkraterna i EU, de anser nämligen att alla europeiska betesmarker
  ska se likadana ut.
  Den svenska regeringen har kapitulerat inför hot om dryga böter om inte EU:s krav följs. Om svenska bönder inte följer dessa regler hotas de med
  att gå miste om sina bidrag.
  Kraven är att de skövlar den mark som de vårdat i generationer.
  Därmed hotas också ett unikt och artrikt svenskt kulturlandskap med rötter
  ned i bronsåldern.
  I Sverigedemokraterna har vi nu beslutat att inte låta detta ske och gör nu
  gemensam sak med Lantbrukarnas Riksförbund och andra organisationer.
  Kampanjen handlar om att samla så många namnunderskrifter som möjligt för
  att stoppa skövlandet av vårt land!

 • Mångkulturellt bokslut

  Av jenny.manners den 9 december, 2008
  0
  0

  Vid kommunfullmäktiges möte den 8 december behandlas vår motion om ett
  ”mångkulturellt bokslut” dvs vad invandringen kostar kommunen. Det här är
  något som väcker starka känslor, omgående kallas vi rasister m.m. Vi upp-
  manas att skämmas.I svaret betonas ”omöjligheten/olämpligheten att defini-
  era kostnader och intäkter ur ett samhällsperspektiv för enskilda personer
  eller grupper”! Detta tycks dock inte vara fallet angående den motion där
  två timmars ledsagartid föreslås för våra äldre, där har man mycket noga
  räknat ut vad detta skulle kosta.

 • Den 23:e augusti 2008

  Av jenny.manners den 3 september, 2008
  0
  0

   

  Den 23:e augusti deltog några av oss på Haningedagen. Representanter från kommunens olika verksamhetsområden fanns på plats liksom vi och andra från de partier som är invalda i kommunens fullmäktigeförsamling. Temat för dagen var Country and Western varför vi plockat med oss vad vi kunnat uppbringa av sådan klädsel. Stämningen var god och ett antal besökare kom till Sd:s bord för att samtala och ta med sig tidningar och flygblad. Vi som satt och myste vid bokbordet fick bl.a besök av en representant från Moderaterna som förde långa samtal om demokrati och flyktingpolitik.

  Lunchen inmundigades av naturliga skäl i Haninge centrum. Partiets framgångar märktes både bland vanligt folk och bland andra politiker. Vi blir mer och mer betraktade som ett av de etablerade partierna. Vid sjuttontiden packade vi ihop och åkte hem, väl så nöjda med dagen.