Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 3

SD Haninge

Sverigedemokraterna Haninge

SDHaningelogga

Christian Lindefjärd

Ordförande SD Haninge, ledamot i kommunfullmäktige, ersätttare i kommunstyrelsen.

 • En sorglig dag för Haninge – Nu kan bara folkopinionen rädda Haninge

  Av catharinaalderskans den 22 november, 2016
  0

  2016-11-22

  På kommunstyrelsemötet måndagen den 21 november röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna igenom bygget av tillfälliga barackbostäder för 468 migranter på 10 olika platser i Haninge kommun till en kostnad av 35 miljoner kronor. Man godkände också gjorda inköp av 7 villavagnar som redan köpts in innan beslut tagits i kommunstyrelsen. Enda sättet att stoppa detta galna beslut är nu att väljarna i Haninge kontaktar sina politiker och visar vad folkopinionen anser i frågan. Frågan avgörs på kommunfullmäktige i Haninge måndagen den 5 december i kommunhuset. Detta möte är öppet för allmänheten.

  På kommunstyrelsemötet fanns förslag från Sverigedemokraterna att säga nej till både fortsatt flyktingmottagande och barackbostäderna. Även Moderaterna kom med liknande förslag. Det är tyvärr uppenbart att trepartialliansen med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna nu kollapsat i den allra viktigaste frågan för Haninges framtid. Att Liberalerna är opålitliga i arbetet för en långsiktigt hållbar migrationspolitik har vi vetat länge, men nu är tyvärr också tydligt att även Kristdemokraterna står för en ohållbar migrationspolitik i Haninge.

  Vill man ha en sund, restriktiv och långsiktigt hållbar migrationspolitik i Haninge skall man absolut inte rösta på vare sig Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Dessa partier har nu i samverkan gjort upp om en migrationsöverenskommelse för Haninge kommun, samt även skrivit en gemensam debattartikel kring detta, som innebär att de gemensamt står bakom en fortsatt massinvandring till Haninge. En politik som kommer skapa stora ekonomiska och sociala problem för kommunen i framtiden.

  Särskilt tråkigt är de genomskinliga försök till undanflykter som t.ex Kristdemokraterna framför. De säger att de både tar ansvar för migrationen och skapar nya bostäder eftersom de nya barackbostäderna även kan användas av ungdomar. Detta är ett helt orimligt resonemang. Antingen fylls bostäderna av migranter och då blir det inga nya ungdomsbostäder. Eller så flyttar en del av migranterna vidare till det ordinarie bostadsbeståndet och då försvinner lika många vanliga lägenheter som det frigörs nya barackbostäder. Det blir inga nya bostäder till de unga med denna politik. I bästa fall kan de unga få några barackbostäder istället för lika många riktiga bostäder. En lösning som inte gläder många ungdomar utan bara används som en undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt agerande.

  Sverigedemokraterna lade fram ett eget förslag på kommunstyrelsen som gick ut på att vi ville stoppa barackbostäderna på 10 olika platser i Haninge för 468 migranter till en kostnad av 35 miljoner kronor samt meddela Migrationsverket att Haninge säger nej till att ta emot fler anvisade flyktingar från dem. Flera andra kommuner har redan gjort detta och det måste ses som ett måttligt regelbrott eftersom det inte finns några som helst straff kopplade till att säga nej till fler migranter. Även staten anser tydligen att det är allvarligare att köra för fort eftersom det åtminstone ger böter.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kennerth Valtersson, uppmanar kommuninvånarna att uttrycka sina åsikter i frågan.

  Jag är fullständigt övertygad om att vi har väljarna med oss i denna fråga, men vi behöver nu deras hjälp att påverka övriga partier inför kommunfullmäktige den 5 december. Sverigedemokraterna och Moderaterna kan inte ensamma stoppa den ansvarslösa migrationspolitiken på kommunfullmäktige utan behöver hjälp av väljarna för att övertyga resten av fullmäktiges politiker. Går det inte stoppa den fortsatta massinvandringen till Haninge och byggandet av barackbostäder den 5 december så hoppas jag verkligen att väljarna ser till att de båda partierna med en ansvarsfull migrationspolitik får egen majoritet i kommunfullmäktige 2018” 

   

  När Sverigedemokraternas förslag röstats ned lämnade vi in en reservation mot beslutet som går att läsa i nedanstående länk:

  Reservation från Sverigedemokraterna

   

 • Havererad invandringspolitik i Haninge

  Av catharinaalderskans den 18 november, 2016
  0

  2016-11-18

  Nu drabbas Haninge på riktigt av den havererade invandringspolitiken – Sverigedemokraterna vädjar till den samlade oppositionen att stoppa migrationstvånget

  Den senaste veckan har flera förslag lagts fram som visar på hur hårt Haninge drabbas av den havererade massinvandringspolitiken. Kommunledningen har föreslagit att temporära modulbostäder för 368 nyanlända skall byggas till en total kostnad av 35 miljoner kronor. Utöver detta har även förslag lanserats om att låta nyanlända gå före i bostadskön hos Haninge Bostäder. Detta är en vansinnig politik som drabbar kommunens invånare hårt, Den enda hållbara lösningen är en omedelbar paus i mottagandet av migranter i Haninge.

  Än är dock inte allt förlorat. Om oppositionen i kommunen samlas till motstånd så går det att mildra de lokala konsekvenserna. Tidigare har det tyvärr sett mörkt ut då bara Sverigedemokraterna haft några realistiska förslag. Den senaste veckan har dock tecken synts på en omprövning av politiken i positiv riktning från Moderaterna. Detta är bra men det räcker inte för att få till stånd en flyktingpaus i kommunen. Hela oppositionen måste stötta en sådan politik för att den skall bli verklighet. Därför vädjar nu Sverigedemokraterna till övriga oppositionspartier att stödja förslaget på kommande kommunstyrelsemöte den 21 november att kommunstyrelsen meddelar Migrationsverket att Haninge inte längre kommer att följa de fördelningstal som regeringen och Migrationsverket tvingar på kommunen.

  Detta innebär helt enkelt att Haninge på egen hand avgör hur många migranter kommunen klarar att ta emot och att man vägrar att ta emot fler än detta. För Sverigedemokraterna är läget väldigt klart. Haninge har redan tagit emot mer migranter än vad kommunen klarar utan att kommuninvånarna drabbas negativt. Därför är det vår bestämda uppfattning att Haninge behöver en lång paus från fortsatt mottagande av migranter.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige, Kennerth Valtersson, kommenterar:

   

  ”Det är väldigt positivt att Moderaterna i Haninge nu närmat sig Sverigedemokraternas syn på vad som är en realistisk migrationspolitik i kommunen. En politik som Sverigedemokraterna stått för i många år trots hårda påhopp. Låt oss hoppas att även övriga oppositionspartier nu ansluter sig till denna linje, annars ser det mörkt ut för framtiden.”

 • Samarbetskoalitionen i Haninge kommun kräver förtur till lägenheter till förmån för nyanlända

  Av catharinaalderskans den 14 november, 2016
  0
  I demokratins sanna anda..
  Nu vill samarbetskoalitionen i Haninge kommun (S,C+MP) ta lediga lägenheter före de som redan står i kö, och har stått i kö väldigt länge till förmån för nyanlända.
  En textrad ur brevet – ”Jag hemställer nu att styrelsen snabbt ser över möjligheten”..
  Hemställa betyder även; kräva, begära, göra anspråk på.
  Ur brevet till Haninge Bostäders styrelse från kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) 2016-11-01;
  ”Det pågår ett intensivt arbete inom kommunen för att anskaffa de bostäder som behövs för ovanstående ändamål. Flera alternativ kommer nyttjas, allt ifrån att kommunen ställer om vissa lägenheter som finns inom Tornbergets bestånd, blockförhyrning av rum som på sikt ska nyttjas för vård och omsorgsboende, till att även intressera till exempel villaägare för att hyra ut lediga rum. Nybyggnation med en blandning av bostäder för ungdomar och nyanlända kan också bli aktuellt. Kommunen kan redan nu konstatera att alternativen ovan sannolikt inte kommer att räcka till.
  Därför vänder vi oss till de större hyresvärdarna i kommunen. Med detta vill jag därför väcka frågan om hur Haninge Bostäder AB kan bidra. Bolaget har fastställt regler för förmedling av ledigblivna lägenheter. Jag hemställer nu att styrelsen snabbt ser över möjligheten att under en begränsad tid, förslagsvis fram till våren 2018, införa tillfälliga förmedlingsregler som innebär att en skälig del av de ledigblivna lägenheterna kan användas för den inledningsvis nämnda kategorin bostadsbehövande, för vilka staten som nämnts har ålagt kommunen att ordna bostad.”
  ”Tillfälliga förmedlingsregler kan givetvis utformas på olika sätt. Jag föreslår att bolaget vänder sig till kommundirektören för en diskussion om lämpliga alternativ.”
  I länken nedan kan ni läsa hela brevet.

  Samarbetskoalitionen-2-e1478865240621-770x539

  Kommunalrådet Annika Hjerling (MP), kommunstyrelsens ordf. Meeri Wasberg, Kommunalrådet Petri Salonen (C)

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Motion rörande behovet av att avskaffa könsseparata badtider i Torvalla simhall

  Av catharinaalderskans den 22 september, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Haninge har tidigare drivit frågan rörande kvinnosim i Torvalla simhall.

  Dels genom en inlämnad skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-24. Men också i ett debattinlägg i Mitt i Haninge 2016-03-29, samt att vår gruppledare Kennerth Valtersson debatterade frågan i kommunfullmäktige 2016-05-16.

  Nu har vi även lämnat in en motion i frågan som går att läsa i länken nedan.

  Motion gällande kvinnosim/separata badtider