Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 4

SD Haninge

Ordförande i SD Haninge

samt gruppledare i kommunfullmäktige.

Christian Lindefjärd

 • Västerhaninge centrum, ett nytt miljonprogram?

  Av kentsvensson den 4 augusti, 2020
  0

  Har kommunledningen inte lärt sig något av 60 och 70-talets misstag?

  Nya planer för Västerhaninge Centrum.

  Den Socialdemokratiskt styrda kommunledningen har med stöd av byggnadsnämnden ordförande Petri Salonen Centerpartist, under sommaren låtit publicera planerna på en i vårat tycke brutal omdaning av Västerhaninge centrum. Att under sommaren publicera planer där tiden för att överklaga eller att komma med synpunkter är mycket kort är att köra över kommuninnevånarna och då främst de boende i och kring Västerhaninge centrum.

  Att Västerhaninge centrum är i behov av att renoveras och göras tryggare, säkrare samt på sina ställen rustas upp och förbättras är vi Sverigedemokrater i Haninge helt på det klara med. Men vi är inte villiga att göra om de allvarliga misstag som begicks av Socialdemokraterna på 60 och 70 talet. Då började man med bostädernas miljonprogram och fortsatte med att riva centrum för att där anlägga opersonliga köpcenter i glas och betong.

  När man vill omdana ett centrum och bygga en ny stadsdel, bara av den anledningen att man ifrån Stockholm fått direktiv om att bygga fler bostäder, bör vi agera förståndigt och eftertänksamt.

  De ingrepp som ska tillåtas göras måste vara rimliga i förhållande till  den berörda bebyggelsen och området som helhet. Man kan absolut inte tillgripa storstadslösningar på en mindre ort. Det är orimligt att tillåta kommunledningen att egenmäktigt riva runt i vår hembygd bara för att det finns en politisk vilja som dessutom saknar folkligt stöd.

  Vi Sverigedemokrater i Haninge anser att vid en så betydande förändring av Västerhaninge centrum som de planer man från kommunens politiska ledning lagt fram. Så bör detta ha föregåtts av en bred och öppen debatt med hela samhället och dess medborgare. Detta för att säkerställa att när ombyggnationer och arbeten sätts igång, så ska detta ske på ett sådant sätt, att Västerhaninge centrums förstärks så att egenart och profil accentueras.

  Bilden ovan är ifrån Väster Haninge Centrum juli 2020.

   

  Bilden ovanför är kommunledningens vision av det nya Västerhaninge centrum.

   

  Klicka på länken nedanför, så kommer du till ett nära 50 år gammalt inslag från SVT som väl beskriver vad som sker när förändringar i samhället sköts uppifrån utan folklig förankring.

  https://www.svtplay.se/video/187817/nar-domus-kom-till-stan?position=3120

  Klicka här så kan du läsa Sverigedemokraterna i Haninges svar till kommunledningen avseende planerna för Väster haninge centrum.