Sverigedemokraterna Haninge | Trygghet och tradition. | Sida 5

SD Haninge

Sverigedemokraterna Haninge

SDHaningelogga

IMG_1583-203x3002

Christian Lindefjärd

Ordförande SD Haninge, ledamot i kommunfullmäktige, ersätttare i kommunstyrelsen.

 • Artiklar i Mitt i Haninge om SD motion gällande återvändarecenter

  Av catharinaalderskans den 9 juni, 2016
  0

  9/6-16

  Mitt i Haninge 7/6 2016

  SD motion Mitt i Haninge

      Mitt i Haninge 30/5 2016                               Artikel återvändarecentrum Mitt i HaningeLäs hela artikeln  här

 • SD Haninge budgetmöte på Häringe slott den 22/5 2016

  Av catharinaalderskans den 9 juni, 2016
  0

  9/6-16

  SAM_0021 (2) kopiera_1_1

  SAM_0020 (2) kopiera_1

  SAM_0023 (2) kopiera_1

  IMG_0144

  SAM_0034 (2) kopiera_1

      Gruppledare Kennerth Valtersson

  SAM_0035 (2) kopiera_1

  Ordförande Christian Lindefjärd

 • Sverigedemokraternas förslag till Mål och Budget för 2017 – 2018

  Av catharinaalderskans den 27 maj, 2016
  0

  27/5-16

  Sverigedemokraternas förslag till Mål och Budget för 2017 – 2018

  SD har efter ett intensivt budgetarbete lämnat in sitt förslag till Mål och Budget för år 2017 – 2018. Samtliga förslag från de olika partierna kommer att behandlas vid ett förlängt kommunfullmäktigemöte måndag 13 juni. Då kommer vi att muntligt föredra vårt förslag samt svara på kritiska frågor från andra partier.

  SD:s förslag skiljer sig från övriga partiers eftersom vi har lyft fram det stora flyktingmottagandet under det senaste året samt konsekvenserna för kommunen i allmänhet och för kommunens ekonomi i synnerhet. Bland det som vi speciellt har pekat på är att såväl intäkter (statsbidrag) som kostnader för flyktingmottagandet, inklusive anhörighetsinvandring, bör särredovisas i kommunens planer och redovisning. Detta för att göra, framförallt kostnaderna, synliga och jämförbara.

  Bland frågor som vi har lyft fram på skolans område kan nämnas:

  • Konsekvenser för skolan och åtgärder på grund av flyktingmottagandet.
  • Förbud mot politisk och religiösa kläder för personal och elever i skolan. T ex ska inte några slöjor få användas av elever, lärare och övrig personal i skolan.
  • Effektiviserad SFI-undervisning och begränsning av tiden för SFI-studier till 2 år.

  Bland andra frågor av större vikt finns förslag på en ytterligare skattesänkning med 15 öre. Avsevärt ökade anslag till äldrenämnden för att förbättra äldrevården. Betydligt ökade anslag för vägunderhåll och då speciellt beläggningsarbeten. Byggande av en ny simhall Västerhaninge. Slutligen vill vi minska anslagen till s k mångkulturella aktiviteter.

  Sverigedemokraterna i Haninge

 • Tid för Sverige

  Av leonidyurkovskiy den 17 maj, 2016
  0

  Viktiga ord från Jimmie Åkesson om vår tid, och hur vi tar oss ur den värsta samhällskris som Sverige genomlevt i modern tid.

 • Angående attacken mot en Haninge politiker

  Av catharinaalderskans den 21 april, 2016
  0

  21/4

  Nedskräpningsattacken som har skett mot kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) tar Sverigedemokraterna bestämt avstånd ifrån. Ett sådant agerande är helt oacceptabelt och är inte bara ett angrepp mot en folkvald politiker utan också mot samhällets demokratiska värdegrunder.

   

  För Sverigedemokraterna

  Christian Lindefjärd                              Kennerth Valtersson

  Ordförande SD Haninge                       Gruppledare för SD i KF