Partidöden. | Sverigedemokraterna Haninge

Partidöden.

Partidöden.

Partier som under många år närmast kunnat betraktats som institutioner i samhället upplever ett vacklade väljarunderlag.
Vi minns centerledaren Thorbjörn Fälldin, med sin lite sävliga framtoning, bolmandes på sin pipa när han behövde
tänka efter vad han skulle svara på journalisternas frågor.
Moderatikonen Gösta Boman var högerpolitik personifierad.
Vi kommer också ihåg Olof Palmes närmast lysande brandtal om solidaritet,jämlikhet och alla människors lika rättigheter.
Dessa herrar representerar en tid då höger var höger och vänster var VPK och ingen kunde tvivla på vilken typ av
samhälle de förespråkade.
Dagens politiker och deras politik är inte på långa vägar så tydligt uppdelad eftersom dagsaktuella manifestationsfrågor hamnar högt upp på riksdagens agenda.
Självklart i syfte att tillfredsställa en opinion av presumtiva eller befintliga väljare.

Moderaterna har försökt att förnya sig genom att byta namn till ”Nya moderaterna” vilket inneburit att väljarna sviker och opinionssiffrorna är i stadigt sjunkande.
Ett annat parti,Centern, har försökt knepet att skicka fram en klämkäck partiledare som ser utmaningar  i allt,även opinionssiffror på 2,8 %,vilket kan tilläggas, är samma procentsats som i folköl.
Det Moderaterna och Centern har gemensamt är att de reformerat sitt partiprogram till oigenkännlighet och kärnväljarna flyr till andra partier.

Vad vi kan lära oss av det är att ett parti överlever och fortsätter att behålla sina väljare om grunderna i partiprogrammet
inte förändras mer än vad som betingas av samhällets utveckling.
Sverigedemokraterna har under många år i kraftig motvind ,minst sagt,stått fast vid sin politik att Sverige och svenskarna ska komma första och andra efter den förmåga som Sverige har och detta har gett resultat i kraftigt ökande opinionssiffror.SD-ökar

Finns det då någon risk att Sverigedemokraterna kommer att gå samma väg som några andra
partier, att SD slätar ut sin politik till oigenkännlighet och att väljarna inte längre känner igen sig i partiet ?
Svaret på den frågan står att finna i den kamp som Sverigedemokrater,både politiker och vanliga medborgare,utkämpat under många år för rätten att framföra sina politiska åsikter trots uteslutningar i facket,uppsagda från arbeten,trakasserier i bostaden,spottad i ansiktet som valarbetare etc.
Trots detta fortsätter Sverigedemokraterna, i många underökningar, att växa och vara Sveriges tredje största parti,  tack vare sin politik.

 

 

Åkesson sommarklädd

Centerns kris