Rädda den svenska sommarhagen! | Sverigedemokraterna Haninge

Rädda den svenska sommarhagen!

Återigen fattas beslut i EU som väcker frågor. De svenska traditionella
betesmarkerna innehåller en varierande växtlighet i form av buskar och träd. Svenska ek-dungar, hasselsnår, björkdungar och enebuskar har länge
retat byråkraterna i EU, de anser nämligen att alla europeiska betesmarker
ska se likadana ut.
Den svenska regeringen har kapitulerat inför hot om dryga böter om inte EU:s krav följs. Om svenska bönder inte följer dessa regler hotas de med
att gå miste om sina bidrag.
Kraven är att de skövlar den mark som de vårdat i generationer.
Därmed hotas också ett unikt och artrikt svenskt kulturlandskap med rötter
ned i bronsåldern.
I Sverigedemokraterna har vi nu beslutat att inte låta detta ske och gör nu
gemensam sak med Lantbrukarnas Riksförbund och andra organisationer.
Kampanjen handlar om att samla så många namnunderskrifter som möjligt för
att stoppa skövlandet av vårt land!

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.