Skandalartat bemötande mot SD på skoldebatt | Sverigedemokraterna Haninge

Skandalartat bemötande mot SD på skoldebatt

PRESSMEDDELANDE

I onsdags, den 5 september, var de politiska partierna i Haninge inbjudna till Fredrika Bremergymnasiet för att presentera sin politik. Det genomfördes flera debatter i aulan. Samtidigt fick partierna ha bokbord utanför dit intresserade kunde gå och fråga om partiernas politik.

SD:s bord uppsöktes genast av en grupp elever som var mycket fientligt inställda. De var inte alls intresserade av en dialog, utan ville bara uttrycka sin vrede och frustration över att SD var på plats.

Våra representanter gjorde sitt bästa för att svara på ett antal felaktiga påståenden om SD. Påståenden om SD som inte alls stämmer överens med SD:s politik utan som sprids av våra motståndare.

Ingen var dock intresserad av att lyssna på svaren eller föra en lugn och sansad dialog. Dessutom missförstods ständigt svaren från våra representanter, som aldrig fick tala till punkt. Dessa missförstånd blev sedan till rykten som spred sig med blixtens hastighet och förvärrades för varje person som spred sakerna vidare.

Några exempel på detta är att en elev sade att ”svenska tjejer är horor”. När en av våra representanter upprört citerade detta och flera gånger frågade om det var ok att kalla tjejer för horor, började flera av de kvinnliga eleverna ropa ”han kallade oss för horor”.

Ett annat exempel är när en av representanterna tillfrågades om det inte var vår skyldighet att hjälpa alla fattiga i Afrika. Svaret var att vi inte kan hjälpa alla i hela världen, vi kan inte heller hjälpa alla söta kattungar som behöver hjälp. Någon av eleverna som inte hörde svaret frågade då vad svaret var. En annan sade då att ”SD vill inte hjälpa djur”. Den första började då upprört ropa att ”SD jämför afrikaner med djur”

I den upprörda stämningen då de aggressiva eleverna ständigt både verkade vilja missförstå varje sak som sades och egentligen var ointresserade av svaren blev det helt omöjligt att få ut vad SD står för.

Vid flera tillfällen slets också duken av från SD:s bord och vårt informationsmaterial föll ned på golvet. Det kastades också saker i ansiktet på våra företrädare. I takt med att situationen eskalerade placerade skolan ut ett par vakter vid vårt bord och ett antal lärare fanns också i närheten. Ingen gjorde dock något aktivt för att lugna ned situationen.

Till slut blev situationen så allvarlig att skolledningen isade att de inte kunde garantera våra representanters säkerhet och krävde bestämt att vi skulle avbryta bokbordet. Dessutom tillkallade skolledningen polis till plats.

För att undvika att situationen eskalerade ytterligare och att det ändå var omöjligt att få ut vårt politiska budskap avbröt därför SD Haninge bokbordet och fick eskort ut från skolan.

I efterhand har vi hört att det cirkulerar en mängd rykten om vad som sagts av SD:s representanter på plats. Vi vill mycket bestämt tillbakavisa att något otillbörligt eller nedlåtande sagts av våra representanter. Däremot kan säkert en del personer missförstått enstaka ord som uppfattats i den upprörda stämningen som rådde.

SD Haninge är självfallet upprörda att ett av landets största partier inte skall kunna framföra sina ståndpunkter utan att mötas av så mycket hot och våld att vi tvingas avbryta ett bokbord i en skola.

Tumultet i skolan tog också fokus från den mycket bra debattinsats som vår vice ordförande Dennis Askling stod för under själva debatterna i aulan. Han har fått många lovord för sin insats, även från andra partiers representanter.

SD Haninges ordförande Christian Lindefjärd säger ” Det är en skandal att SD Haninge tvingades avbryta bokbordet på Fredrika Bremer pga att skolan inte lyckades upprätthålla ordningen och skydda SD:s representanter på plats.”

Det är dessutom skolledningens skyldighet att se till att säkerhetsläget är under kontroll under denna typ av arrangemang. Ser man att situationen är på väg att gå över styr måste man direkt agera kraftfullt, både på plats men sedan även i efterhand mot de elever som uppträtt felaktigt.

Konsekvenserna för ett sådant antidemokratiskt agerande hos en mindre grupp elever måste bli allvarliga. Hot och våld mot politiker är ett hot mot hela det demokratiska systemet.

Dessutom skadas vår tilltro att skolledningen är fullt kapabel att sköta sina arbetsuppgifter. Att kunna upprätthålla säkerheten på en skola samt att lära eleverna att uppträda på ett moget demokratiskt sätt är två prioriterade uppgifter för såväl skolan som skolledningen.

Är man inte vuxen uppgiften måste kanske andra personer som klarar av uppgiften ta över. SD Haninge kommer träffa skolledningen kommande vecka för ett allvarligt samtal där vi kommer framföra vår upprördhet över det inträffade och fråga hur skolledningen tänker se till att det aldrig upprepas.