Skrota byggplanerna på Ribby förskolas gård helt och hållet | Sverigedemokraterna Haninge

Skrota byggplanerna på Ribby förskolas gård helt och hållet

En av sommarens viktigaste frågor som rört upp känslorna i Haninge är kommunens planerade byggnation av 25 bostäder på Ribby förskolas gård i Västerhaninge. Från början var det tänkt att byggandet skulle starta under sommaren, sedan senarelades bygget till hösten och i dagsläget säger planeringen att det skall bli av efter nyår.

Sverigedemokraterna har redan från början varit emot dessa planer och gläds nu åt att övriga oppositionspartier och även Rättvisepartiet Socialisterna under sommaren insett det befängda i att förstöra barnens skolgård för att bygga bostäder i ett kombinerat boende för nyanlända och LSS-omsorgstagare.

Kommunledningen hävdar att detaljplanen sedan 2005 anger att ett boende skall byggas på en del av det som idag utgör skolgård vid Ribby förskola. Det har bara dragit ut på tiden att komma igång med detta bygge. Under tiden har förskolan etablerats på platsen och använt hela gården som skolgård. Nu ville kommunen hastigt och lustigt plötsligt genomföra bygget i enlighet med en mer än 10 år gammal detaljplan som legat i träda.

Protesterna blev omfattande från föräldrarna vid Ribby förskola, som på ett föredömligt sätt engagerade sig i sitt närområde. Skolledningen genomförde också en noggrann barnkonsekvensutredning som visade på riskerna med en nybyggnation. En sådan barnkonsekvensutredning skulle självfallet kommunledningen själva ha gjort. Hade man gjort en seriös sådan hade sedan byggplanerna hamnat i papperskorgen.

Planerna på att anlägga en ny mindre skolgård på ett angränsande område visade sig ta längre tid än planerat. Eftersom detta var en förutsättning för bygget på den nuvarande skolgården sköts hela processen upp. Ett annat argument var att kommunen ville få mer tid för samråd med de drabbade.

Sverigedemokraterna i Haninge anser att hela processen präglats av toppstyre och en helt undermålig kommunikation med de drabbade; särskilt Ribby förskola, eleverna och deras föräldrar. Kommunledningen underskattade också helt föräldrarnas oro för sina barns trygghet. Föräldragruppens protester hjälpte helt säkert till att skjuta upp bygget till efter nyår. Men att skjuta upp bygget är bara en tillfällig lösning. En permanent lösning är att kommunledningen snarast erkänner sitt misstag och stoppar byggplanerna. Sedan får man ändra detaljplanen över skolgården så att den kan behållas som skolgård.

Skälen till att Sverigedemokraterna är bestämda motståndare till en nybyggnation av 25 bostäder är följande.

Först och främst så tänker vi på barnperspektivet. Barnens bästa måste få gå före andra hänsyn. Det finns annan mark i kommunen att bygga på, men Ribby förskola har bara en skolgård. Det är också olämligt att bygga, särskilt ett LSS-boende, mitt på en skolgård. Mer argument i sak finns i Ribby förskolas egen barnkonsekvensanalys .

Ett annat argument mot bygget är att den alternativa skolgården kommer att bryta mot detaljplanen. Platsen som den är tänkt att anläggas på klassas som kulturpark och är öppen för allmänheten. En skolgård är inte alls öppen för allmänheten på samma sätt. Om detaljplanen skall ändras för den nya skolgården kan den lika gärna ändras så att den gamla skolgården blir kvar.

Sist men inte minst så anser vi i Sverigedemokraterna i Haninge att en bra medborgardialog är otroligt viktig. Nu verkar tyvärr kommunen ofta försöka smita undan från detta för att slippa konfronteras av missnöjda medborgare. Bara detta gör att processen borde tas om. Nu anser vi dock att barnperspektivet är så starkt att hela projektet borde begravas redan idag.

Sverigedemokraterna i Haninge uppmanar därför kommunledningen att omedelbart avbryta byggplanerna på Ribby förskolas gård! Låt barnen behålla sin skolgård och ge personalen vid förskolan arbetsro!