Våra företrädare | Sverigedemokraterna Haninge

Våra företrädare

Styrelsen

Ordförande: Christian Lindefjärd

Vice ordförande: Dennis Askling

Andre vice ordförande: Margareta Brunner

Ledamöter: Kent Svensson,  Yvonne Forsberg , Kennerth Valtersson , Eva Karlsson , Magnus Malmberg, Thomas Broberg

Suppleanter: Erika Olofsson, Bo Gaimer, Hans-Johnny Hedström

Bild från vänster: Hans-Johnny Hedström, Kent Svensson, Dennis Askling, Erika Olofsson, Yvonne Forsberg , Kennerth Valtersson , Eva Karlsson , Christian Lindefjärd, Thomas Broberg, Margareta Brunner

   Med i gruppen men ej i bild: Magnus Malmberg