Sverigedemokraterna i Haninge mobiliserar sig. | Sverigedemokraterna Haninge

Sverigedemokraterna i Haninge mobiliserar sig.

Nya kommunfullmäktige i Haninge

Nu en månad efter valet och efter att alla valsedlar har blivit räknade på längden och tvären finns ett nytt kommunfullmäktige i Haninge. Den parlamentariska situationen är oviss. Ingen av blocken – alliansen eller de rödgröna där MP verkar ingå – har egen majoritet. Alltså är det vi (SD) som är vågmästare med allt vad detta kan innebära. I dagsläget är det lugnt på ytan men underhandskontakter mellan de olika partierna förekommer naturligtvis för att försöka bilda en majoritet. Det gamla fullmäktige hade sitt sista sammanträde i måndags (13/10) och nya fullmäktige tar över 2014-10-15. Första mötet i nya fullmäktige hålls 2014-11-10. Vid detta ska bland annat nytt presidium för fullmäktige och valberedning väljas samt nämndemän utses. Val av ledamöter till nämnder och kommunstyrelse kommer att ske senare under hösten.

För att förbereda sig för den framtida verksamheten i fullmäktige samlades SD:s fullmäktigegrupp i torsdags (9/10) för att diskutera olika aktuella frågor. Denna grupp består av totalt 9 personer varav 6 är ordinarie ledamöter och 3 är ersättare. Gruppen kommer framledes att ha möten några dagar före respektive fullmäktigemöten för att förbereda sig inför dessa. Vid mötet valdes även Kennerth Valtersson till ny gruppledare för SD-gruppen.

Porträttfoto Kennerth

384px-Haninge_kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennerth Valtersson