Sverigedemokraterna och Moderaterna i Haninge lägger fram en gemensam motion om att polisanmäla brott i Haninges skolor | Sverigedemokraterna Haninge

Sverigedemokraterna och Moderaterna i Haninge lägger fram en gemensam motion om att polisanmäla brott i Haninges skolor

POLISANMÄL ALLA BROTT I SKOLAN!

Sverigedemokraterna och Moderaterna i Haninge har idag lagt fram en gemensam motion om att alla brott i skolan ska polisanmälas. Vi kan aldrig acceptera misshandel,olaga hot och ofredande på skolorna i HANINGE. Därför vill vi ha tydliga riktlinjer och rutiner för polisanmälningar i alla skolor i Haninge.

  1. Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
  2. Skolan ska polisanmäla alla brott som sker i skolan eller i anknytning till skoldagen.
  3. Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

När vi samarbetar på riktigt, kan vi lösa Haninges problem.

Läs vår gemensamma motion genom att klicka här.