Mångkulturellt bokslut | Sverigedemokraterna Haninge

Mångkulturellt bokslut

Vid kommunfullmäktiges möte den 8 december behandlas vår motion om ett
”mångkulturellt bokslut” dvs vad invandringen kostar kommunen. Det här är
något som väcker starka känslor, omgående kallas vi rasister m.m. Vi upp-
manas att skämmas.I svaret betonas ”omöjligheten/olämpligheten att defini-
era kostnader och intäkter ur ett samhällsperspektiv för enskilda personer
eller grupper”! Detta tycks dock inte vara fallet angående den motion där
två timmars ledsagartid föreslås för våra äldre, där har man mycket noga
räknat ut vad detta skulle kosta.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.