Utbildningschef tvingades bort på grund av… | Sverigedemokraterna Haninge

Utbildningschef tvingades bort på grund av…

Ovanstående artikel är uppdaterad, läs del (1)

Utbildningschef tvingades bort på grund av att han utreder dåligt ledarskap och arbetsmiljöproblem.

Precis som vi Sverigedemokrater misstänkt har det inte gått rätt till när utbildningschef Mats Öhlin tvingades bort. Med anledning av de nya uppgifter som presenteras i Mitt i Haninge den 11 december kräver Sverigedemokraterna i Haninge att en oberoende utredning måste tillsättas omgående.

Det är dags att kommuninvånarna får svar på vad som hänt. Det är också väldigt viktigt att alla partier informeras. Detta gäller särskilt ledamöterna i Grund- och förskole nämnden. Tyvärr har detta inte gjorts utan all information har kommit via media. Denna mörkläggningskultur är inte bra för Haninge.

Det är väldigt tydligt en efterhandskonstruktion att Mats Öhlin fick lämna sin tjänst p.g.a. att ett nytt ledarskap behövdes. Hade det varit så hade processen skötts på ett helt annat sätt än vad som nu skett. Hanteringen är väldigt misstänkt eftersom Mats Öhlin omedelbart tvingades ta semester, och sedermera köptes ut för två miljoner, efter att han tagit upp de arbetsmiljöproblem som orsakats av det bristfälliga ledarskapet i Grund- och förskole nämnden. Mycket tyder på att hans ärende bara är ytterligare ett exempel på just det dåliga ledarskapet inom nämnden.

Det dåliga ledarskapet, försöken att mörka anledningen till att utbildningschefen fått gå samt den oansvariga hanteringen av kommunens ekonomi i samband med hans uppsägning, är var för sig mycket allvarligt. Sammantaget är agerandet i det närmaste skandalöst och därför är det otroligt viktigt att frågan genomlyses via en oberoende utredning. Det är enda sättet att återskapa förtroendet för det politiska ledarskapet i såväl kommunen som i Grund- och förskole nämnden.

Därför upprepar vi nu här vårt krav på en oberoende utredning.

Nu måste kommunledningen agera och ta in utomstående kompetens för att utreda samtliga missförhållanden inom utbildningsförvaltningen. Under utredningen bör även Maria Fägersten ta en time out från jobbet på grund av hennes inblandning.